Alex Lijkwan

Alex
Lijkwan

Advocaat Omgevingsrecht

AT LAWYERS , BAARN

WERKTE BIJ AKD advocaten en notarissen, NautaDutilh , Studiecentrum voor bedrijf en overheid (docent)

Vastgoed Ruimtelijke ordening Handhaving Grondbeleid/exploitatie Overheidsaansprakelijkheid

Aannemers Beleggingsfondsen Retail Gemeenten Projectontwikkelaars

Omgevingsrecht Bouwrecht

Vastgoed Ruimtelijke ordening Handhaving Grondbeleid/exploitatie Overheidsaansprakelijkheid

5 tot 10 jaar

Nederlands Engels

Slagvaardig Pragmatisch Oplossingsgericht

 • Advies en procesbijstand bestemmingsplanprocedure voor projectontwikkelaar in Midden-Nederland
 • Advies en procesbijstand in handhavingsprocedures (dwangsom, bestuursdwang en bouwstop)
 • Advies en begeleiding aanvraag omgevingsvergunning (bouwen en afwijken bestemmingsplan)
 • Advies, begeleiding en procesbijstand in milieugeschillen (Activiteitenbesluit, geurhinder, geluidhinder etc.)
 • Advies en procesbijstand openbare orde zaken.

Aannemers Beleggingsfondsen Retail Gemeenten Projectontwikkelaars

 • Uurtarief: € 215
 • Fixed fee (bespreekbaar): Ja
 • Kantoorkosten: Nee
Alex heeft zich toegelegd op het publiekrechtelijk bouw- en vastgoedrecht in de breedste zin van het woord. Hieronder vallen onder meer het ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht, bestuursrechtelijke schadevergoeding en handhavingkwesties. Binnen die gebieden focust Alex zich op maatschappelijk vastgoed, zorgvastgoed, retail en infrastructurele projecten. Op deze terreinen staat Alex met name zorginstellingen, projectontwikkelaars en (grote) retailers bij.

Daarnaast adviseert en procedeert Alex op het gebied van privaatrechtelijke bouwcontracten, koop onroerend goed en huurgeschillen bedrijfsruimte. Door deze privaatrechtelijke (proces)ervaring begrijpt Alex als geen ander de grensoverschrijdende vraagstukken tussen het bestuursrechtelijk en privaatrechtelijk vastgoedrecht.

Alex heeft verschillende publicaties op zijn naam staan onder andere betreffende de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Crisis- en herstelwet. Alex publiceert met regelmaat over de verhouding tussen overheidsregulering en de retailsector. Daarnaast gaat zijn interesse uit de laatste ontwikkelingen in de zorgsector, waaronder het scheiden van wonen en zorg (en de gevolgen daarvan op de vastgoedportefeuille van zorginstellingen).

Verder is Alex als docent verbonden aan het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) alwaar hij doceert over de Algemene wet bestuursrecht in relatie tot de nieuwe zorgtaken van de gemeente.

Alex is lid van de Nederlandse Raad voor Winkelcentra (NRW), de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR), de Vereniging voor Milieurecht (VMR) en de Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ). In 2012 heeft Alex de specialisatieopleiding ‘Ruimtelijke Ordening en Milieurecht’ van de Grotius Academie cum laude afgerond.

Vergelijk pitches van advocaten via LegalDutch, betaal nooit meer te veel

 • Binnen enkele uren kosteloos reacties van gespecialiseerde advocaten
 • Bespaar tot 50 procent ten opzichte van het direct benaderen van een advocaat.
 • Altijd vooraf duidelijkheid over de kosten. Geen verplichtingen.
Oké, vertel meer

ANDERE MOGELIJKE MATCHES

Peter Huijbregts

Peter

Huijbregts

LXA The Law Firm

Huurrecht bedrijfsruimte Projectontwikkeling Overheidsaansprakelijkheid

Vastgoed Milieu