Business Adviessessie van 1 uur

Dennis Reynders

Dennis Reynders

Advocaat Vastgoedrecht

De Advocaten van Van Riet, Utrecht

WERKTE BIJ Stichting VvERecht, Universiteit van Amsterda, opleidingscommissie, Nederlandse orde van Advocaten, vertrouwenspersoon

Huurrecht bedrijfsruimte VVE-recht Appartementen

VVE's Aannemers Bouwsector Projectontwikkelaars Overheid

Huurrecht Vastgoedrecht

Appartementen Huurrecht bedrijfsruimte VVE-recht Verkoop en koop vastgoed

5 tot 10 jaar

Nederlands Engels

Analytisch Creatief Realist

Als advocaat adviseer en procedeert Dennis voor cliënten en collega’s over juridische aspecten van onroerend goed zoals (ver)koop, contracteren, gemeenschappelijke eigendom en gebruik van onroerend goed en (ver)huur van commercieel vastgoed.

Hij legt zich in het bijzonder toe op de civielrechtelijke aspecten van onroerend goed en is gespecialiseerd in het appartementsrecht en huurrecht bedrijfsruimte. Dennis streeft ernaar vanaf dag één zijn cliënten zo veel mogelijk duidelijkheid te bieden. Hij start daarom altijd met een gedegen analyse en inschatting van de zaak zonder daar een onnodig lange juridische uiteenzetting van te maken. Dennis is een realist en is in zijn advisering liever eerlijk dan aardig. Als advocaat heeft hij een creatieve en doelgerichte aanpak. Dennis procedeert graag, maar gebruikt een gerechtelijke procedure bij voorkeur als laatste redmiddel. Met het oog voor de commerciële belangen van partijen doet Dennis daarom bij voorkeur eerst een poging om het geschil snel buiten de rechter om te beslechten.

Dennis is mede-initiatiefnemer en redactielid van Stichting VvERecht.nl. Tijdens zijn studie was Dennis voorzitter van de Juridische Faculteit der Amsterdamsche Studenten en vervulde verschillende functies binnen de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast was hij bestuurslid van de Vereniging de Jonge Balie te Utrecht.
  • Adviseren en onderhandelen bij de herontwikkeling van een winkelcentrum op het gebied van appartementsrecht, mandeligheid, erfdienstbaarheid, erfpacht en opstal.
  • Adviseren en procederen ten aanzien van recreatieparken.
  • Adviseren over herziening van het appartementsrecht aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als lid van de klankbordgroep.
  • Audit commerciële vastgoedportefeuille woningcorporatie.
  • Begeleiding van verschillende zorgorganisaties bij het scheiden van wonen en zorg.

Overheid Aannemers Bouwsector Projectontwikkelaars VVE's

ANDERE MOGELIJKE MATCHES

Nanda Ruyters

Nanda

Ruyters

BRight Advocaten

Merkenrecht Privacy Licenties

Design Webshops

Sanne van Ruitenbeek

Sanne

van Ruitenbeek

Pallas Advocaten

Medezeggenschapsstructuren Collectief ontslagrecht Internationale arbeidsrelaties

expats Ondernemingsraden