Business Adviessessie van 1 uur

Jung Nam Heeringa

Jung Nam Heeringa

Advocaat Huurrecht

Croon Davidovich Advocaten, Amsterdam

Ontruimingen Huurrecht bedrijfsruimte Huurprijsherzieningen

Musea MKB Aannemers Makelaars Horeca

Huurrecht Vastgoedrecht

Ontruimingen Servicekosten Huurprijsherzieningen Huurrecht bedrijfsruimte Huurrecht woonruimte

10 tot 15 jaar

Nederlands Engels

Slagvaardig Pragmatisch

In oktober 2006 heeft Jung Nam Heeringa Croon Davidovich Advocaten mede opgericht. Zij is verantwoordelijk voor de huurrecht en vastgoedsectie van het kantoor.

Jung Nams expertise richt zich met name op onroerend goed- en huurrechtzaken. Jung Nam adviseert onder meer inzake verwerving, beheer en exploitatie van onroerend goed, het opstellen van contracten en algemene voorwaarden. Bij geschillen met verenigingen van eigenaren en procedures omtrent (onder)aanneming, oplevering, gebreken en koop en verkoop van onroerend goed staat zij opdrachtgevers bij.

Tevens adviseert Jung Nam verhuurders en huurders van woon- en bedrijfsruimten en procedeert zij bij geschillen onder andere in verband met onderhoud, onderhuur, renovatie, beoordeling en opstellen van huurovereenkomsten, huurprijswijzigingen en ontruiming.

Na afronding van haar beide studies is Jung Nam werkzaam geweest als selectiepsycholoog bij een organisatieadviesbureau en als juridisch adviseur bij een bestuursadviesgroep. Daarna vervolgde Jung Nam haar carrière in de advocatuur bij een middelgroot Amsterdams advocatenkantoor.

Jung Nam studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.
  • Een procedure gevoerd tegen een aannemer die een pand zou renoveren. Gebrekkige oplevering, terugvordering van een deel van de aanneemsom
  • Een procedure gevoerd tegen een verkoper van een appartement met een ernstig gebrek waardoor sprake was van nonconformiteit.
  • Een kortgeding gevoerd tegen een huurder die ondanks een overeengekomen diplomatenclausule niet wilde vertrekken uit een woning.
  • Geadviseerd in een VVE-kwestie over vergoeding van schade in gemeenschappelijke ruimtes.
  • Geprocedeerd over servicekosten.

MKB Musea Aannemers Makelaars Horeca

ANDERE MOGELIJKE MATCHES

Martijn Diepenhorst

Martijn

Diepenhorst

Rohe advocaten

Evenementen en festivals Vergunningen Subsidies

Filmproductie Kunst en cultuur

Rik Harmsen

Rik

Harmsen

Immix Advocaten

Zorgplicht banken Financiële producten Renteswaps

Ondernemers MKB