Business Adviessessie van 1 uur

Mathijs Verbrugge

Mathijs Verbrugge

Advocaat Faillissementsrecht

Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Haarlem

WERKTE BIJ Pesman Advocaten, Power & Verbrugge Advocaten

Marktmisbruik Huurrecht bedrijfsruimte Herstructurering bedrijven

Aandeelhouders ICT Familiebedrijven Logistiek High tech

ICT recht Ondernemingsrecht Verkeersrecht

Aandeelhoudersconflicten Herstructurering bedrijven Huurrecht bedrijfsruimte Management buy-outs Marktmisbruik

15 tot 25 jaar

Nederlands Engels

Diplomatiek

Mathijs Verbrugge is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, het insolventierecht, het contractenrecht en het procesrecht. Hij heeft zich gedurende zijn lange carrière ontwikkeld tot een allround advocaat die adviseert en procedeert voor ondernemingen en bestuurders. Daarnaast heeft hij ervaring als curator in faillissementen, waardoor hij vertrouwd is met alle soorten juridische vraagstukken rondom faillissement, herstructurering, liquidatie/bedrijfsbeëindiging, zekerheidsrechten en bestuurdersaansprakelijkheid.
  • Afwikkeling van vele faillissementen en herstructureringen van midden- en kleinbedrijf
  • Management buy-outs en overnames van midden- en kleinbedrijf
  • Advisering en begeleiding van aandeelhouders, bestuurders en toezichthouders

Aandeelhouders Familiebedrijven High tech ICT Logistiek

ANDERE MOGELIJKE MATCHES

Pamela Stibbe

Pamela

Stibbe

BakhuijsendeNeef

Arbeidsvoorwaarden Ziekte en verzuimbegeleiding Individueel ontslagrecht

Kleinbedrijf Ondernemers

Karin Boukema

Karin

Boukema

Loos Boukema

Ontslag staande voet Loonvorderingen Ontslag UWV

Winkeliers Kleinbedrijf