Business Adviessessie van 1 uur

Willemijn Lever

Willemijn Lever

Advocaat Huurrecht

Legaltree, Leiden

WERKTE BIJ BRICKS Advocaten Amsterdam, Geelkerken Linskens Advocaten Leiden, Pels Rijcken Den Haag

Vergunningen Vastgoed Verkoop en koop vastgoed

Vastgoed Makelaars Gemeenten Retail Beleggers

Huurrecht Omgevingsrecht Vastgoedrecht

Huurrecht bedrijfsruimte Huurrecht woonruimte Vastgoed Vergunningen Verkoop en koop vastgoed

15 tot 25 jaar

Nederlands

Efficient Betrokken Gedreven

Is sinds 2002 als advocaat werkzaam. Zij is gespecialiseerd in het Huurrecht (woon-, kantoor -en winkelruimte, short stay, ongebouwd onroerend goed) en het Vastgoedrecht in de ruimste zin van het woord (o.a. koop, erfpacht, opstal, appartementsrecht, verkrijgende verjaring). Tevens heeft zij kennis van het (ruimtelijk) bestuursrecht (omgevingsvergunningen, bestemmingsplan, handhaving). Zij heeft met goed gevolg de specialisatieopleiding Huurrecht van de Vereniging van Huurrechtadvocaten (2014) en de specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht van de Grotius Academie (2006) afgerond alsmede de specialisatieopleiding Publiekrechtelijk Bouwrecht van het Instituut voor Bouwrecht (2008). Met haar bijzondere expertise op het gebied van zowel het huurrecht als het vastgoedrecht en het (ruimtelijk) bestuursrecht kan zij zaken in een breder perspectief plaatsen en haar cliënten zodoende optimaal bedienen.
Willemijn treedt, zowel adviserend als procederend, op voor onder meer overheden, vastgoedbeleggers, makelaars, retailers en VvE's. Zij is lid van de Vereniging van Huurrechtadvocaten (VHA) en de Vereniging van Vastgoedjuristen (VVJ). Tevens is zij lid van de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) waar zij deel uitmaakt van de werkgroep Wonen. Tot slot is zij lid van de Commissie Bezwaarschriften en Klachten van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT Samen). Zij verzorgt geregeld diverse (inhouse)cursussen op het gebied van huur en vastgoed.
  • Procedure tbv exploitanten café die hun eigen woning hebben verhuurd met de bedoeling om te allen tijde terug te keren. De huurders beroepen zich op huurbescherming.
  • Advies aan gemeente over beëindigen huurovereenkomst parkeerterrein. Opstellen vaststellingsovereenkomst.
  • Procedure tbv waterschap over nieuwe retributiebeleid opstalrechten.
  • Advies verkopers woning waarbij kopers de waarborgsom niet tijdig hadden voldaan en zich beriepen op hun financieringsvoorbehoud.
  • Procedure tbv gemeente over verkrijgende verjaring (landjepik).

Beleggers Gemeenten Makelaars Vastgoed Retail

ANDERE MOGELIJKE MATCHES

Jung Nam Heeringa

Jung Nam

Heeringa

Croon Davidovich Advocaten

Servicekosten Huurprijsherzieningen Huurrecht woonruimte

MKB Musea

Diana Jansen

Diana

Jansen

Flexadvocaten

Inkomstenbelasting Belastingfraude Omzetbelasting

MKB Bestuurders en Commissarissen