Business Adviessessie van 1 uur

Wyke de Vos

Wyke de Vos

Advocaat Bestuursrecht

Rohe Advocaten, Amsterdam

WERKTE BIJ NautaDutilh, Envir Advocaten

Vergunningen Natuurbeschermingsrecht Vastgoed

Gemeenten Vastgoed Non-profit Provincies Projectontwikkelaars

Bestuursrecht Milieurecht Omgevingsrecht

Bestemmingsplannen Natuurbeschermingsrecht Subsidies Vastgoed Vergunningen

10 tot 15 jaar

Engels

Betrokken Communicatief Doortastend

Wyke de Vos is advocaat en gespecialiseerd in algemeen bestuursrecht, het omgevingsrecht en het ambtenarenrecht.

Zij behandelt zaken over omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, diverse milieuaspecten zoals natuurbescherming, luchtkwaliteit en bodemverontreiniging, gemeenterecht, handhaving, subsidies en openbare orde.

Zij heeft voorts ervaring in het adviseren over en het procederen in stedelijke (her)ontwikkelingsprojecten en in het adviseren over de bestuursrechtelijke aspecten van (vastgoed)transacties.

Wyke heeft daarnaast gedegen kennis van het ambtenarenrecht. Zij legt zich toe op zaken over rechtspositionele kwesties bij de overheid, zoals arbeidsongeschiktheid, reorganisaties, integriteit en verstoorde arbeidsverhoudingen. Zij is nauw betrokken geweest bij verscheidene procedures in het kader van de fusie van de stadsdelen in Amsterdam in 2010. Ook heeft zij geadviseerd in procedures met betrekking tot de rechtspositie van topambtenaren van de gemeente Amsterdam.

Wyke is een doortastend en betrokken advocaat. Zij heeft ruime ervaring met complexe zaken en weet daarin de juridische werkelijkheid goed toegankelijk te maken voor haar cliënten.

Gemeenten Provincies Vastgoed Projectontwikkelaars Non-profit

ANDERE MOGELIJKE MATCHES

Daniël Maats

Daniël

Maats

Bruggink & Van der Velden Advocaten Belastingadviseurs

Re-integratie Medezeggenschapsrecht Individueel ontslagrecht

Werkgevers Uitzendbranche

Marian Euverman

Marian

Euverman

Aalst Daniëls Advocaten

Ontslag UWV Arbeidsvoorwaarden Concurrentiebedingkwesties

Ondernemers Werkgevers