Business Adviessessie van 1 uur

Paula Boshouwers

Paula Boshouwers

Mediator Mediation

ReulingSchutte, Amsterdam

WERKTE BIJ Van Doorne, BeterBuren (vrijwilliger, groepsbemiddelingen)

Aandeelhoudersconflicten Conflicten tussen collega's Zakelijke mediation

Overheid Bouwsector Zorginstellingen Gezondheidszorg Professionele dienstverleners

Mediation

Aandeelhoudersconflicten Conflicten tussen collega's Re-integratie Teamconflicten Zakelijke mediation

10 tot 15 jaar

Nederlands Engels

Communicatief

Paula Boshouwers studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Kopenhagen. Paula werkte 10 jaar als advocaat bij Van Doorne te Amsterdam, waar zij uiteenlopende zaken behandelde (ondernemingsrecht, arbeidsrecht, publiekrecht, gezondheidszorg). In 2012 stapte Paula volledig over naar (zakelijke) mediation. Paula is een geregistreerd mediator (ingeschreven bij de Mediationfederatie Nederland).


Zij heeft ruime ervaring in het bemiddelen van geschillen op het gebied van samenwerking op en rond de werkvloer (re-integratie, collega’s, teams, ondernemingsraden, vakbonden). Tot Paula’s aandachtgebieden behoren ook het begeleiden van start-ups, het bemiddelen van conflicten tussen samenwerkende professionals, conflicten binnen zakelijke samenwerkingen, en conflicten binnen en met overheden. Paula heeft ervaring in het onderwijs, de (semi) publieke sector, zorg en welzijn, farmacie, advocatuur, zakelijke dienstverlening, de bouw/vergunningen, de financiële sector e.a.


Paula doceert en schrijft regelmatig over mediation. Zo is zij als vaardighedentrainer verbonden aan de Beroepsopleiding voor Advocaten. Paula is mede-auteur van het boek Mediation in Arbeidsconflicten en is redactiesecretaris van het Tijdschrift Nederlandse Mediation (zie de website van ReulingSchutte voor een overzicht). Paula is penningmeester van de Vereniging van Mediators in de Gezondheidszorg
  • Geschil rondom verlening van bouwvergunning
  • Teamconflict waarin familiaire verhoudingen mede een rol speelden
  • Beeindiging zeer langdurig dienstverband op respectvolle wijze
  • Zeer geescaleerd teamconflict in ziekenhuis
  • Geschil vakbonden ondernemer

Bouwsector Gezondheidszorg Overheid Professionele dienstverleners Zorginstellingen

ANDERE MOGELIJKE MATCHES

Bas van der Landen

Bas

van der Landen

Croon Davidovich Advocaten

Concurrentiebedingkwesties Arbeidscontracten Re-integratie

Statutair directeuren Bestuurders en Commissarissen

Sebastiaan Bennink

Sebastiaan

Bennink

BenninkAmar

Exportcontrole Vergunningen Outsourcing/offshoring

Financiële sector Olie en gasindustrie